ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว

ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว

จังหวัด จุดจำหน่ายตั๋ว เบอร์ติดต่อ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ อาเขต 2 -
เชียงใหม่ เชียงใหม่ อาเขต 3 053-244713
ลำพูน จุดขึ้นรถแยกดอยติ 091-0178296
ลำปาง สถานีขนส่งขนส่งลำปาง 081-8814583
ลำปาง จุดขึ้นรถอำเภอสบปราบ 084-0401100
ลำปาง จุดขึ้นรถอำเภอเถิน 086-7328157
ลำปาง จุดขึ้นรถอำเภอแม่พริก 096-7522882 และ 063-1400706
ตาก สถานีขนส่งจังหวัดตาก 099-3988689
ตาก จุดขึ้นรถอำเภอวังเจ้า 086-4170447 และ 055-556102
กำแพงเพชร สถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร 081-6803189
นครสวรรค์ สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ 092-8242823 และ 094-8979794
สิงห์บุรี จุดขึ้นรถแยกสิงห์เหนือ 083-6959061
กรุงเทพฯ สถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ 097-0656343