บริการของเรา

รถโดยสารประจำทาง

ศรีทะวงศ์ทัวร์ให้บริการรถโดยสารประจำทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าโดยสาร (ต้นทาง : เชียงใหม่)

จังหวัด ราคา (บาท/ที่นั่ง)
เชียงใหม่ → กรุงเทพฯ 529
เชียงใหม่ → นครสวรรค์ 364
เชียงใหม่ → กำแพงเพชร 277
เชียงใหม่ → ตาก 277
เชียงใหม่ → ลำปาง 100

อัตราค่าโดยสาร (ต้นทาง : กรุงเทพฯ)

จังหวัด ราคา (บาท/ที่นั่ง)
กรุงเทพฯ → เชียงใหม่ 529
กรุงเทพฯ → ลำปาง 457
กรุงเทพฯ → ตาก -
กรุงเทพฯ → กำแพงเพชร -
กรุงเทพฯ → นครสวรรค์ -

บริการเช่ารถทัวร์ VIP

ศรีทะวงศ์ทัวร์ให้บริการเช่ารถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น สำหรับเหมาเที่ยวเป็นหมู่คณะ/ทำบุญ/ทัศนศึกษา/ดูงาน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-1936000

  • จำนวน 48 ที่นั่ง
  • ให้บริการพร้อมคนขับรถ 2 คน และเด็กรถบริการ
  • พรบ. ประเภท 3 คุ้มครองผู้โดยสารภายในรถ
  • น้ำมันรถเต็มถัง