เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทะวงศ์ ทัวร์

ศรีทะวงศ์ทัวร์ให้บริการรถโดยสารทั้งรถโดยสารประจำทาง เชียงใหม่ - กรุงเทพ และรถโดยสารแบบเช่าเหมารถทัวร์ VIP ปรับอากาศ 2 ชั้น สำหรับเหมาเที่ยวเป็นหมู่คณะ/ทำบุญ/ทัศนศึกษา/ดูงาน

ทะเบียนรถ

ลำดับ ทะเบียนรถ ทะเบียนจังหวัด เลขข้างรถ
1 10-3446 เชียงใหม่ 18-35
2 10-3447 เชียงใหม่ 18-34 ญ
3 10-3452 เชียงใหม่ 18-36
4 10-3483 เชียงใหม่ 18-39
5 10-3484 เชียงใหม่ 18-38
6 10-3514 เชียงใหม่ 18-41
7 10-6183 เชียงใหม่ 18-42
8 10-6268 เชียงใหม่ 18-43
9 10-6604 เชียงใหม่ 18-20
10 10-6605 เชียงใหม่ 18-49
11 10-6606 เชียงใหม่ 18-78
12 10-6607 เชียงใหม่ 18-132
13 10-7046 เชียงใหม่ 18-56
14 10-7048 เชียงใหม่ 18-34 ล
15 16-2633 กทม. 18-161
16 16-1189 กทม. 91-24
17 16-1187 กทม. 91-21
18 12-1267 กทม. 18-77
19 11-8067 กทม. 18-115